ALGEMENE VOORWAARDEN L&J THEATER

Deze versie is gepubliceerd op 11/12/2023.

1. Partijen

Onder de (aan)koper verstaat men de klant of persoon die (een) toegangstickets van een voorstelling van L&J Theater aankoopt. De verkoper en organisator is L&J Theater vzw.

2. Terugbetaling, annulaties en verplaatsingen

In geval van annulatie of verplaatsing van een voorstelling verzorgt L&J Theater de terugbetaling of verzending van de nieuwe tickets indien de betaling gebeurde via rekeningen of de online payment provider van L&J Theater (Mollie).

Tickets worden enkel terugbetaald in geval van annulatie van het evenement, niet bij verplaatsing. Bij foutieve en meervoudige betaling van reservaties neemt de organisator de verantwoordelijkheid tot terugbetaling van het verkeerdelijk betaalde bedrag. Het bedrag van terugbetaling is steeds exclusief transactiekosten.

3. Ticket

Na het afronden van uw bestelling ontvangt u een bestelbevestiging. Eenmaal de betaling ontvangen is, krijgt u automatisch een betaalbevestiging en uw tickets. Koos u om te betalen via Bancontact of iDeal? Dan ontvangt u direct na uw online betaling beide bevestigingen en uw tickets.

4. Betalingstermijn

De koper is verplicht om de betalingstermijn te eerbiedigen dat hem op het moment van de reservering zal meegedeeld worden. Indien deze termijn niet wordt nageleefd zullen de tickets terug in verkoop gesteld worden zonder voorafgaande kennisgeving of schadevergoeding.

5. Herroepingsrecht

Er is geen herroepingsrecht en u beschikt als koper niet over het recht om van de aankoop af te zien. Hoewel artikel VI.47 van het Wetboek Economisch Recht bij de verkoop op afstand in een termijn van 14 kalenderdagen voorziet waarbinnen de consument aan de overeenkomst kan verzaken, is dit herroepingsrecht niet van toepassing op de contracten gesloten via deze website, op grond van artikel VI.53,12° van het Wetboek Economisch recht. In dit artikel wordt gesteld:
“De consument kan het herroepingsrecht waarin artikel VI. 47 voorziet niet uitoefenen voor (...) de terbeschikkingstelling van accommodatie anders dan voor woondoeleinden, vervoer, autoverhuurdiensten, catering en diensten met betrekking tot vrijetijdsbesteding, indien in de overeenkomsten een bepaalde datum of periode van uitvoering is voorzien”
Online tickets vallen onder diensten met betrekking tot vrijetijdsbesteding in de zin van art. VI.53,12° WER.
Omruilen en annulatie van reeds betaalde tickets is bijgevolg eveneens niet mogelijk.

6. Verantwoordelijke

De natuurlijke of niet-natuurlijke persoon namens wie de reservering wordt uitgevoerd zal als enige verantwoordelijke beschouwd worden voor deze reservering en de betaling ervan.

7. Corona

Mocht de voorstelling geannuleerd worden door nieuwe coronamaatregelen, geldt er geen terugbetaling maar worden de tickets verplaatst naar nieuwe speeldata.

8. Aanvaarding voorwaarden

De koper erkent kennis te hebben genomen van de algemene verkoopsvoorwaarden en verklaart zich hierbij akkoord. Deze akkoordverklaring wordt bevestigd door de betaling van de reservering.

TOP