PRIVACYVERKLARING L&J THEATER

Deze versie is gepubliceerd op 30/06/2020.

Deze ‘Privacyverklaring’ regelt hoe jouw persoonsgegevens worden verwerkt door L&J Theater (met maatschappelijke zetel te 2460 Lichtaart (Kasterlee), Larikslaan 20, met ondernemingsnummer BE0833.428.354). L&J Theater is de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens die via hun website verkregen worden.

Deze Privacyverklaring beschrijft welke persoonsgegevens we van jou verzamelen wanneer je onze website bezoekt, waarom we dat doen, hoelang wij ze bewaren, met wie wij ze delen, wat je rechten zijn en hoe je deze kan uitoefenen.
In deze Privacyverklaring willen wij jou bovendien ook informeren over ons cookiebeleid.

Wanneer in deze verklaring gerefereerd wordt naar ‘onze’ of ‘deze’ website, wordt de specifieke website bedoeld die start met www.lenjtheater.be.

Welke persoonsgegevens verwerken we?

L&J Theater verwerkt de persoonsgegevens die je zelf aan ons verstrekt door je in te schrijven op onze nieuwsbrief of een bericht te sturen via onze website. Meer bepaald verstrek je tijdens deze handelingen volgende persoonsgegevens aan ons: je naam, voornaam en e-mailadres. Verder worden er ook persoonsgegevens verzameld indien je (een) ticket(s) aankoopt voor één van onze voorstellingen. Meer bepaald verstrek je tijdens deze handeling volgende persoonsgegevens aan ons: je naam, voornaam, e-mailadres, telefoonnummer en volledige adres. Voor de betaling wordt je doorverwezen naar Mollie.

Sommige gegevens worden ook automatisch verzameld wanneer je onze website bezoekt, doordat wij gebruikmaken van cookies (kleine tekstbestandjes die worden opgeslagen in de browser van een gebruiker). Meer bepaald kunnen daarbij volgende persoonsgegevens worden verwerkt: je IP-adres, je browsertype en wanneer en hoe lang je onze website bezoekt.

Meer informatie over hoe we gebruikmaken van cookies, kan je vinden in ons cookiebeleid.

Waarom verwerken wij jouw persoonsgegevens?

Gegevens die je ons verstrekt: De persoonsgegevens die je zelf aan ons verstrekt, verwerken wij voor de volgende doeleinden:

 • Het beantwoorden van je bericht;
 • Het sturen van nieuwsbrieven om o.a. nieuwe voorstellingen aan te kondigen;
 • Het verwerken van je ticketaankoop.

Gegevens die we automatisch verzamelen: De persoonsgegevens die wij automatisch van jou verzamelen wanneer je onze website bezoekt, worden verwerkt voor de volgende doeleinden:

 • Om onze website te beheren en verbeteren, zodat we de inhoud en het functioneren ervan op jouw kunnen afstemmen om je een steeds betere ervaring te bieden;
 • Voor het uitvoeren van statistische analyses met betrekking tot jouw bezoek- en klikgedrag.

Aan wie geven wij jouw persoonsgegevens door?

Voor de verschillende handelingen op onze website, gelden verschillende scenario’s:

 • De gegevens die je ons verstrekt tijdens het sturen van een bericht via onze website, worden enkel gebruikt om je bericht te beantwoorden. Je bericht kan bewaard worden op onze mailserver van One.com.
 • De gegevens die je ons verstrekt tijdens het inschrijven voor onze nieuwsbrieven, worden per direct opgenomen in onze database op MailChimp. Weet dat je ten alle gevallen je kan uitschrijven voor onze nieuwsbrieven. Dit kan simpelweg door onderaan een nieuwsbrief op de afmeldlink te klikken of door ons dit via mail te vragen.
 • De gegevens die je ons verstrekt tijdens de aankoop van tickets voor één van onze voorstellingen worden bewaard en gebruikt om uw aankoop te verwerken.

L&J Theater maakt gebruik van cookies die afkomstig zijn van derde partijen (Google Analytics en Youtube). Meer informatie hierover vind je in ons cookiebeleid. Voor de cookies die deze ‘Social media’-partijen plaatsen en de data die zij hiermee verzamelen, verwijzen wij naar de verklaringen die deze partijen daarover op hun eigen websites geven. Let er op dat deze verklaringen regelmatig kunnen wijzigen en dat wij noch invloed kunnen uitoefenen op de inhoud van deze verklaringen, noch op de inhoud van de cookies van deze derde partijen.

Welke rechten heb je met betrekking tot je persoonsgegevens?

Je hebt verschillende rechten met betrekking tot je persoonsgegevens. Meer specifiek heb je het recht om:

 • ons te vragen inzage te krijgen in de persoonsgegevens die we van jou verwerken en een kopie te vragen van de persoonsgegevens die we van jou hebben;
 • ons te vragen je persoonsgegevens te updaten of te corrigeren;
 • ons te vragen om je persoonsgegevens volledig te wissen.

Indien je graag een van deze rechten wil uitoefenen kan je daarvoor een e-mail sturen naar info@lenjtheater.be.
Indien je niet tevreden bent over de manier waarop we jouw persoonsgegevens verwerken, heb je het recht om een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit.

Aanpassingen aan de privacyverklaring

Deze Privacyverklaring kan van tijd tot tijd aangepast worden. Door regelmatig de website te raadplegen kan je op de hoogte blijven van wijzigingen.

Contactgegevens

Indien je verdere vragen of opmerkingen hebt in verband met de verwerking van uw persoonsgegevens, kan je contact opnemen met info@lenjtheater.be.

TOP